top of page

Mantelzorgmakelaar

Hoe helpt het ?
Caring

Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 5 werknemers mantelzorger is. Ongeveer 40% van hen heeft het op het werk hier niet over. Toch ervaart één derde van de mantelzorgers de combinatie van werk en mantelzorg als (behoorlijk belastend). Belangrijk dus, dat er een goede balans is. Ik kan hierbij helpen door de weg te wijzen en (een deel van de) regeltaken uit handen te nemen. Hierdoor kan uitval en overbelasting worden vermeden.

Hoe werkt het ?
Kort traject

In overleg met de werkgever spreken we een traject af. Dit kan bestaan uit een korte of meer langdurige begeleiding.

De korte begeleiding is gericht op de beginnende mantelzorger en minder overbelaste mantelzorger. Na een intake wordt in kaart gebracht welke zorgtaken er zijn en hoe deze ingevuld kunnen worden. De mantelzorger wordt in contact gebracht met partijen die kunnen worden ingezet en eventuele aanvragen kunnen worden begeleid.

Voor dit traject geldt een tarief van € 750,-

Intensief traject

Bij overbelasting, uitval of complexe zorgvragen kan een intensievere begeleiding plaatsvinden. Na een intake wordt een overzicht gemaakt van de problematiek en een prioritering aangebracht. Deze wordt met de mantelzorger (en zijn naaste) besproken. Afgesproken regeltaken worden uitgevoerd en de mantelzorger wordt in contact gebracht met partijen die kunnen worden ingezet en eventuele aanvragen kunnen worden begeleid.

Na afronding van de eerste werkzaamheden wordt na 2 maanden en na 6 maanden een follow up gesprek gevoerd om de voortgang te bewaken.

Voor dit traject geldt een tarief vanaf € 1250,- (afhankelijk van complexiteit zorgvraag).

Mantelzorgvriendelijk beleid

In verband met de toenemende vergrijzing en het overheidsbeleid, wordt de druk op mantelzorgers in de komende jaren alleen maar meer. Om als werkgever hierop voorbereid te zijn, is het belangrijk hier beleid op in te richten. Om mantelzorg op de agenda te krijgen bij leidinggevenden is het van belang voor te lichten en een instrumentarium in te richten dat kan worden ingezet. Graag denk ik met u mee hoe dit er voor u uit kan zien.

bottom of page